MŪSŲ IDĖJOS JAU SUDOMINO VIRŠ 1/2 MILIJONO TAUTIEČIŲ !

BEVEIK 300 SUSIKŪRĖ NUOSAVĄ VERSLĄ!

V A L S T Y B Ė S    P A R A M A    N E Į G A L I E S I E M S

Įgyvendinant LR Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatas tarp šalies neįgaliųjų išpopuliarėjo nuosavo verslo kūrimas, gaunant negrąžinamą valstybės paramą. Nuosavo verslo susikūrimui neįgalus asmuo gali gauti iki 40 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) dydžio paramą, t. y. iki 12000 eurų. Šia parama gali pasinaudoti Darbo biržoje registruoti asmenys, kurių darbingumas neviršija 40%.

DĖMESIO: šiuo metu vykdoma kandidatų atranka negrąžinamai valstybės paramai nuosavo verslo steigimui gauti 2015 metais. Kviečiame registruotis riboto darbingumo (iki 40%) asmenis, norinčius susikurti sau priimtiną nuosavą verslą gaunant negrąžinamą valstybės paramą iki 12000 eurų.

Konsultacijoms verslo planų rengimo ir darbo vietų kūrimo neįgaliesiems, gaunant negrąžinamą valstybės   paramą, klausimais registruokitės telefonu +370 699 33373+370 699 33373 Vilniuje.

ĮSTAIGA KONSULTUOJA VISUS SUBSIDIJŲ GAVĖJUS (ASMENIS, ĮMONES, SOCIALINES ĮMONES) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR VISŲ REIKALINGŲ ATASKAITŲ RENGIMO KLAUSIMAIS, PARENGIA VISUS REIKALINGUS DOKUMENTUS IR ATASKAITAS.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

WWW.NEIGALIUJUDRAUGIJA.LT