Daugėja galimybių neįgaliesiems integruotis į darbo rinką

Daugėja galimybių neįgaliesiems integruotis į darbo rinką

Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį globėjišką požiūrį į negalią turinčius žmones palaipsniui keitė siekis sudaryti sąlygas neįgaliesiems patiems pasirūpinti savimi. Ankstesnis modelis, pagrįstas gailesčiu ir neįgaliųjų bejėgiškumo suvokimu, užleidžia vietą kitiems veiksmams – fizinę ir protinę negalią turinčių žmonių reabilitacijai, padedančiai jiems integruotis į visuomenę. Šalyje įgyvendinama vis daugiau projektų, susijusių su šių žmonių integracija į darbo rinką. Pastaruoju metu neįgaliesiems taip pat atsiranda vis daugiau galimybių sukurti nuosavą verslą pasinaudojant įvairių organizacijų pagalba ir valstybės parama.

Neįgaliųjų nedarbui mažinti  – Darbo biržos projektas

Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 proc. visų gyventojų. Maždaug tiek pat neįgaliųjų gyvena ir Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. šalyje gyveno 267 511 neįgalūs asmenys, gaunantys netekto darbingumo pensijas ar išmokas. Didžiąją dalį – daugiau negu 154 tūkst. neįgaliųjų – sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis. Sunkiausią negalią turinčių asmenų yra apie 34 tūkst. Žmonių, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, yra daugiau nei 63 tūkst. Neįgaliųjų nedarbui mažinti nuo praeitų metų liepos mėnesio Lietuvos darbo birža dešimtyje regionų įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Parama neįgaliesiems“. Šiame projekte dalyvaujantiems neįgaliesiems, vykdant profesinės reabilitacijos programą, yra sudaromos galimybės atnaujinti darbo įgūdžius ir įgyti naujus profesinius gebėjimus ar kvalifikaciją. Užtikrinant paslaugų prieinamumą ir įvairovę, programoje dalyvaujantys asmenys gali pasirinkti iš 11 įstaigų, esančių arčiausiai gyvenamosios vietos ir siūlančių apie 162 skirtingas programas. Profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti žmonės, turintys jutimo, psichikos, fizinę ar sutrikusio intelekto negalią. Projekto vadovės Agnės Pipirienės teigimu, nuo projekto pradžios profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 743 neįgalieji, iš kurių 425 baigė profesinę reabilitaciją ir 193 įsidarbino per 6 mėnesius po šios programos pabaigos. „Populiariausios tarp neįgaliųjų asmenų yra įmonės darbo organizatoriaus, smulkaus verslo administravimo, želdynų prižiūrėtojo, kasininko-pardavėjo, apskaitininko, siuvėjo-operatoriaus, meninių dirbinių iš odos ir kompiuterių vartojimo pagrindų mokymo programos. Nuo praėjusių metų sausio iki rugsėjo mėnesio iš viso neįgalieji mokėsi pagal 77 skirtingas mokymo programas“, – teigė projekto koordinatorė. Projektas truks iki 2013 metų kovo mėnesio, planuojama į šio projekto veiklą įtraukti 1100 neįgalių asmenų, kurie atnaujins profesinius gebėjimus ir padidins įsidarbinimo galimybes.

Versle – pats sau šeimininkas

Pastaruoju metu neįgaliesiems atsiranda vis daugiau galimybių susikurti verslą patiems, pasinaudojant valstybės finansine parama ir tam tikrų organizacijų pagalba. Viena iš tokių organizacijų, padedančių negalią turintiems žmonėms parengti verslo planus, pagrįsti jų ekonominę naudą, parengti reikalingą dokumentaciją ir pasinaudoti valstybės parama bei ją administruoti, – VšĮ „Alternatyvus verslas“. Tai prieš ketverius metus įsikūrusi įstaiga, kuri siekia mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialiai atskirtų asmenų (neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių, kaimo vietovių gyventojų) įtrauktį į pilnavertį gyvenimą ir skatina žmones užsiimti individualia veikla – alternatyvių verslų steigimu. Pagal Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatas riboto darbingumo asmuo gali gauti negrąžinamą iki 40 minimalių mėnesinių atlyginimų dydžio valstybės paramą (iki 32 tūkst. litų) būsimos veiklos darbo priemonėms ir paslaugoms įsigyti. Šia parama gali pasinaudoti Darbo biržoje registruoti asmenys, kurių darbingumas neviršija 40 proc. Taip pat paramą neįgalaus asmens (nepriklausomai nuo darbingumo lygio) darbo vietai sukurti gali gauti ir įmonė. Neįgaliesiems verslus kurti padedančio VšĮ „Alternatyvus verslas“ konsultanto Dariaus Malinausko teigimu, įstaiga orientuojasi į įvairių verslo idėjų įgyvendinimą – triušių ir naminių paukščių, sliekų ir sraigių auginimą, ekologiškų organinių trąšų (biohumuso) gamybą, bitininkystę ir daug kitų sričių. Įmonės veikla taip pat nukreipta ir į kitų, su žemės ūkio veikla nesusijusių verslo idėjų įgyvendinimą. Šiuo metu tarp neįgaliųjų ypač populiarus triušių auginimas. Gavę negrąžinamą valstybės paramą jau daugiau negu 40 šalies neįgaliųjų susikūrė nuosavą triušių auginimo verslą. Taip pat populiarūs verslai yra sliekų auginimas, biohumuso gamyba, masažo kabinetų steigimas, IT paslaugų teikimas, kraštovaizdžio tvarkymas ir buhalterija. „Verslo idėja ir planas yra parenkamas pagal žmogaus turimą išsilavinimą ar darbo patirtį. Jei negalią turintis žmogus ilgą laiką dirbo žemės ūkio srityje, tai jam nebūtina turėti žemės ūkio vadybos aukštojo išsilavinimo ar specializacijos“, – teigė 30 verslo planų per metus parengiantis Darius Malinauskas. Pasak įstaigos konsultanto, dauguma neįgaliųjų nuosavą verslą įkūrė šalies sostinėje ir didžiuosiuose miestuose, bet yra pavyzdžių ir atokesniuose regionuose – Dusetose, Ignalinoje, Biržuose, Šalčininkuose, Druskininkuose, Alytuje. Fizinė ar psichinė negalia – ne kliūtis pradėti savarankišką gyvenimą. Savas verslas išsigelbėjimu gali tapti ir darbo netekusiems, ir iš gaunamų išmokų sunkiai išgyvenantiems neįgaliesiems.

Europos Komisija imsis priemonių šalinant neįgaliųjų patiriamas kliūtis

Nors jau imtasi nemažai priemonių, kad būtų padėta neįgaliesiems labiau integruotis į visuomenę ir darbo rinką, kliūčių vis dar iškyla. Viena iš jų  – problemos patenkant į kai kuriuos miesto pastatus. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga devyniose Lietuvos savivaldybėse patikrino daugiau kaip pusketvirto šimto visuomeninių pastatų ir išsiaiškino, kad į beveik pusę jų neįgaliesiems patekti be aplinkinių pagalbos neįmanoma – nepatogios ir sukamos durys, nėra liftų pakilti į antrą aukštą, nėra pritaikytų tualetų. Panaši situacija yra ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse. Praėjusių metų gruodžio 13 dieną Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kuriose bus aptariamos galimybės šalinti neįgaliųjų europiečių patiriamas kliūtis. Komisija rengs pasiūlymus dėl Europos prieinamumo akto, kurį numatoma priimti 2012 m. rudenį. Šios iniciatyvos tikslas – suteikti neįgaliesiems galimybę lygiavertiškai naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis. Šiose konsultacijose, vyksiančiose iki 2012 m. vasario 29 d., gali dalyvauti visi norintys – siekiama sužinoti verslo atstovų, neįgalių asmenų ir plačiosios visuomenės nuomonę. Kasmet įgyvendinama vis daugiau projektų, kurie didina neįgalių žmonių integraciją į visuomenę ir darbo rinką.

EIP komanda, EIP, 2012.01.03

http://europosistorijos.lt/istorijos/perziura/429

Straipsnio autorė: Kristina Diemintaitė

Komentarai išjungti.